Widget
Psychorada.pl - Podstawowy profil psychologiczny

Artkuły z kategorii: medycyna alternatywna

Autor zdrowie
EFT- Technika Emocjonalnej Wolności. EFT jest techniką, która pozwala radzić sobie z negatywnymi emocjami, które są nieodłącznym elementem każdej sfery naszego życia i mają wpływ na nasze zachowanie, sposób myślenia, samopoczucie, ale również na dolegliwości fizyczne. EFT pozwala odzyskiwać spokój i harmonię a w efekcie zmienić nasze zachowania, zdystansować do negatywnych przekonań ...