Widget
Psychorada.pl - Podstawowy profil psychologiczny

Artkuły z kategorii: psychologia

Autor zdrowie
EFT- Technika Emocjonalnej Wolności. EFT jest techniką, która pozwala radzić sobie z negatywnymi emocjami, które są nieodłącznym elementem każdej sfery naszego życia i mają wpływ na nasze zachowanie, sposób myślenia, samopoczucie, ale również na dolegliwości fizyczne. EFT pozwala odzyskiwać spokój i harmonię a w efekcie zmienić nasze zachowania, zdystansować do negatywnych przekonań ...
Autor zdrowie
Nasilenie i rodzaj objawów zaburzeń, które są związane z nerwicą lub zaburzeniami neurotycznymi mogą różnić się u poszczególnych osób. Nadmierny lęk i strach są wspólnymi objawami i / lub w przypadku wielu zaburzeń, które są uznawane za nerwicę lub zaburzenia neurotyczne. Inne częste objawy to dolegliwości fizyczne i objawy, które wydają ...
Autor zdrowie
Nerwica podobnie jak depresja jest chorobą wymagającą leczenia. Rozpoznanie nerwicy jest niezwykle trudne. W tej chwili nie używa się już pojęcia Nerwica, jako takiego, dzisiejsza medycyna zagłębia się bardziej wyróżniając poszczególne rodzaje zaburzeń lękowych. Do najważniejszych zaburzeń lękowych zaliczamy: lęk ogólny lęk paniczny lęk napadowy fobia społeczna zaburzenia obsesyjno-kompulsywne Wśród objawów często występujących u pacjentów z zaburzeniami ...